Условия за ползване на онлайн магазин Poodle.BG

1. Общи положения

Тези Условия за ползване (наричани по-долу „Условията“) уреждат правилата за ползване на интернет страницата Poodle.BG, собственост на Пудел БГ ООД, ЕИК 206516659 (наричано по-долу „Оператор“). Всеки Потребител, който достъпва сайта, се счита за съгласен с настоящите Условия.

2. Права и задължения на Потребителя

 • Потребителите имат право да разглеждат, поръчват и купуват стоки и услуги, предлагани на сайта.
 • Потребителите се задължават да предоставят точна и пълна информация при регистрация и поръчка.
 • Потребителите са отговорни за запазването на конфиденциалността на своите акаунт и парола.
 • Потребителите се задължават да не използват сайта за незаконни цели или действия, които нарушават правата на Оператора или трети страни.

3. Права и задължения на Оператора

 • Операторът си запазва правото да променя съдържанието на сайта, включително цени, продукти и Условия за ползване, по всяко време и без предупреждение.
 • Операторът се задължава да предприема разумни мерки за осигуряване на сигурността и конфиденциалността на личните данни на Потребителите.
 • Операторът не носи отговорност за непредвидени щети, причинени от ползването на сайта или невъзможност за достъп до него.

4. Защита на личните данни

 • Личните данни, събирани от Оператора, се обработват съгласно приложимите закони за защита на личните данни и се използват единствено за целите на изпълнение на поръчки и подобряване на услугите.

5. Поръчки и доставка

 • Поръчки на стоки се приемат чрез сайта, по телефона или по имейл.
 • Доставката на стоките се извършва в съответствие с условията, посочени на сайта, и може да бъде обект на допълнителни такси.
 • В случай на забавяне или проблеми при доставката, Операторът се задължава да информира Потребителя.

6. Право на отказ и връщане на стоки

 • Потребителите имат право да върнат закупени стоки в определен срок, при условие че стоките са неползвани, неповредени и в оригиналната си опаковка. Срокът и условията за връщане ще бъдат ясно посочени на сайта.
 • При връщане на стока, Потребителят е отговорен за заплащане на разходите за връщане, освен ако връщането не се дължи на грешка от страна на Оператора.

7. Интелектуална собственост

 • Съдържанието на сайта, включително текст, графики, лога, икони и изображения, са собственост на Пудел БГ ООД и са защитени от законите за авторско право и интелектуална собственост.
 • Забранено е използването на каквато и да е част от съдържанието на сайта без изричното писмено съгласие на Оператора.

8. Отговорност

 • Операторът не носи отговорност за преки или косвени загуби, възникнали в резултат на ползване или невъзможност за ползване на сайта.
 • Всяка информация на сайта се предоставя „както е“, без гаранции за точност или пълнота.

9. Промени в Условията за ползване

 • Операторът има право да променя настоящите Условия по всяко време. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.
 • Потребителите се считат за автоматично съгласни с промените, ако продължават да използват сайта след тяхното въвеждане.

10. Заключителни разпоредби

 • В случай на спорове относно тълкуването и прилагането на настоящите Условия, страните ще се стремят към тяхното мирно уреждане.
 • За всички въпроси, неуредени в настоящите Условия, се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.